DANH MỤC SẢN PHẨM
logo Thế Giới Hồng Sâm - Sâm Thật Hàn Quốc, Chất Lượng Thật

NHẬP MÃ: TGHS10K

- Chương trình ưu đãi Tháng 7 giảm ngay 10.000đ.
- Đơn hàng từ 200.000đ - 500.000đ
- Chương trình áp dụng từ (01/07/2024 - 31/07/2024)
Điều kiện
- Đơn hàng từ 200.000đ - 500.000đ.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.
- Chỉ áp dụng khi đặt hàng online trực tiếp tại website.

NHẬP MÃ: TGHS20K

- Chương trình ưu đãi Tháng 7 giảm ngay 20.000đ.
- Đơn hàng từ 500.000đ.
- Chương trình áp dụng từ (01/07/2024 - 31/07/2024)
Điều kiện
- Đơn hàng từ 500.000đ.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.
- Chỉ áp dụng khi đặt hàng online trực tiếp tại website.

NHẬP MÃ: TGHS50K

- Chương trình ưu đãi Tháng 7 giảm ngay 50.000đ.
- Đơn hàng từ 1.000.000đ
- Chương trình áp dụng từ (01/07/2024 - 31/07/2024)
Điều kiện
- Đơn hàng từ 1.000.000đ.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.
- Chỉ áp dụng khi đặt hàng online trực tiếp tại website.

NHẬP MÃ: TGHS100K

- Chương trình ưu đãi Tháng 7 giảm ngay 100.000đ.
- Đơn hàng từ 2.000.000đ
- Chương trình áp dụng từ (01/07/2024 - 31/07/2024)
Điều kiện
- Đơn hàng từ 2.000.000đ.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.
- Chỉ áp dụng khi đặt hàng online trực tiếp tại website.

Đông Trùng Tây Tạng Khô - Bảng Giá Đông Trùng Tây Tạng Mới Nhất

Lọc

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Thường - 22con/10g Hàng Phổ Thông

13,800,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Thường - 30con/10g Hàng Phổ Thông

11,200,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Thường - 40con/10g Hàng Phổ Thông

9,500,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Thường - 50con/10g Hàng Phổ Thông

8,800,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 14con/10g Hàng Tuyển Chọn

25,500,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 16con/10g Hàng Tuyển Chọn

20,500,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 20con/10g Hàng Tuyển Chọn

17,000,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 22con/10g Hàng Tuyển Chọn

16,000,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 25con/10g Hàng Tuyển Chọn

14,000,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 30con/10g Hàng Tuyển Chọn

12,500,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 40con/10g Hàng Tuyển Chọn

11,000,000₫

Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Vip - 50con/10g Hàng Tuyển Chọn

10,000,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM